TANDANG………. !!! NYANDANG KAHAYANG

Monthly Archives: Oktober, 2011

Ruksakna Iman Jeung Alam……

Hayu urang regepkeun pidawuh Alloh dina surat Ar-Rum 40-42, uni hartosna kieu : “Nya Alloh anu ngayugakeun maraneh, tuluy Anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh, tuluy Anjeunna anu bakal mateni maraneh, tuluy Anjeunna anu bakal ngahirupkeun deui maraneh. Naha aya ti antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu? Maha suci Anjeunna jeung maha luhung …

Baca lebih lanjut

IBRAHIM. AS DAN ISMAIL.AS MENINGGIKAN BAITULLAH……

Firman Allah, “Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah, sedang dia berkata, `Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’” Dahulu, ketika keduanya meninggikan fondasi, keduanya berdoa kepada Allah agar kiranya Dia menerima amalnya, sedang hatinya bergetar karena khawatir tidak akan diterima, sebagaimana Allah menuturkan keadaan kaum mukmin …

Baca lebih lanjut

Hak Suami Atas Istri (Yang Wajib Dipenuhi Oleh Istri)……….

Allah Ta’ala berfirman: “Kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita -istri-istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya, juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Oleh sebab itu kaum wanita yang shalihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu ketiadaan suaminya, sebagaimana yang diperintah untuk menjaga dirinya itu …

Baca lebih lanjut

Menjadi Orang Asing Di Dunia…..

Dari Ibnu Umar radhiallohu ‘anhuma beliau berkata: “Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir”. Ibnu Umar berkata: “Jika engkau berada di sore hari jangan menunggu datangnya pagi dan jika engkau berada pada waktu pagi hari jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu …

Baca lebih lanjut

POPULARITAS…….

Ketenaran (popularitas) memang mahal harganya. Betapa banyak orang yang rela mengorbankan banyak harta benda hanya karena untuk memperoleh ketenaran. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para penyanyi, ataupun para bintang film. Mereka selalu berusaha tampil beda agar bisa menarik perhatian umat dunia. Bahkan ada yang rela untuk melakukan hal-hal yang aneh dan yang diharamkan oleh Allah …

Baca lebih lanjut