TANDANG………. !!! NYANDANG KAHAYANG

MA’NA AL-ISLAM ………

 

Islam tidak dapat disamakan dengan agama lainya karena Islam adalah diin yang benar. Islam memiliki ciri dan sifat-sifat tertentu yang menggambarkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Islam sebagai ad-diin yang mengatur hidup seperti makan, minum, tidur hingga jihad dan urusan bernegara. Islam juga dikenal sebagai diin al-haq, dinullah dan diin al-islam.

Islam adalah agama yang haq (benar) maka apapun yang bertentangan dengan Islam adalah bathil. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yunus ayat 32.

Islam disebut dinullah karena ajaran Islam berasal dari Allah (“ Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam …. . QS. Al Imran 19 )

Kehidupan muslim harus tunduk kepada Islam. Diin artinya ketundukan. Ketundukan atau ketaatan seorang muslim terhadap Allah dan Rasul-Nya hukumnya adalah mutlak.

Pengertian Islam yang benar  seperti kedamaian dan keselamatan adalah misi yang mewarnai Islam dan bukan wajah yang penuh kekerasan atau peperangan seperti yang selama ini dipandang oleh pihak barat ( Amerika ).

Islam memiliki beberapa makna yang menggambarkan sifat Islam itu sendiri. Seperti wahyu Allah, Islam diin al-anbiya, wa al-mursalin ( Islam agama para nabi dan rasul ), Islam minhaaj al-hayaat ( Islam pedoman kehidupan ), ahkamullah fii kitaabi wa sunah rasuulihi ( hukum Allah yang ada dalam Al-Qur’an dan As Sunnah ), ash-shirath al-mustaqiim ( jalan yang lurus ) dan salaamah ad-duniaa wal aakhirah ( selamat dunia dan akhirat ).

Secara istilah Al-Islam adalah suatu ajaran yang mengharuskan manusia tunduk kepada wahyu Allah yang diturunkan melalui para Nabi terutama Nabi Muhammmad SAW. Al Qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkanmelalui Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam adalah Al Qur’an dan Al Qur’an adalah petunjuk Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT : “ Sungguh Al Qur’an ini memberikan petumjuk yang lurus “. Dengan kata lain Islam itu adalah apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Islam merupakan agama para nabi mulai dari Nabi Adam AS sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al qur’an bahwa para nabi itu adalah orang-orang Islam. Nabi Nuh AS bersabda “ Dan aku diperintahkan menjadi orang-orang Islam.” Juga Nabi Ibrahim AS bersabda “ Jadikanlah Ya Allah orang-orang yang beragama Islam, Aku dan anakku ( Ismail AS )”.

Al-minhaj wal manhaj ath-thariiq al-waadhih artinya minhaj ( pedoman / sistem ) atau manhaj adalah jalan yang jelas. Islam adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik, sosial dan budaya yang meliputi dimensi ruang dan waktu. Perbedaan antara Islam  yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan risalah Rasul lainya adalah : Islam yang dibawa nabi terdahulu bersifat lokal dan hanya untuk kaumnya saja. Tetapi Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh manusia rahmatan lil’alamin (rahmat semesta alam). Karena itu hukum Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW berlaku untuk semua, baik untuk muslim maupun non muslim.

Jika suatu negara menerapkan hukum Islam, maka hukum yang berlaku bukan untuk kaum muslim dan non muslim. Melainkan untuk seluruh alam, sebagaimana pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Inilah keadilan Islam. Tidak ada pedoman hidup atau perundang-undangan yang bisa menandingi hukum Islam.

Islam itu adalah hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Fungsi Al-Hadits (sunah Rasul) adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an agar manusia lebih memahaminya. Hal ini sebagai bukti bahwa seorang Muslim bercermin pada pribadi Rasulullah. Dan Al-Qur’an adalah kitab yang dapat dibaca oleh setiap manusia.

Islam adalah jalan yang lurus. Seorang muslim ialah orang yang senantiasa menempuh jalan yang lurus (jalan kebenaran), sebagaimana terdapat dalam surat Al-Fatihah yang artinya :” Tunjukilah kami ke jalan yang lurus”.

Pengenalan kepada Islam juga dapat dilakukan dengan pengenalan kepada alam dan mengikuti panduan sunatullah kauniyah. Islam juga diperuntukan kepada selain manusia seperti hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Walaupun demikian Islam mengangkat derajat orang beriman sebagai khalifah yang dineri amanah membina dan memelihara semua makhluk Allah.

Insya Allah dengan pemahaman dan pengamalan terhadap Islam yang benar dapat membangkitkan komitmen dan kelancaran ibadah dan dakwah Islam

 

Wallahu ‘alam bishawab


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: